Horsch

SINGULARSYSTEM

с Funck дозатор

Информация за машината

  • Сееща секция

  • Конструкцията на сеещата секция и основните й характеристики, като натиск от 120 кг, са идентични с утвърдената TurboDisc сееща секция.

  • Възможни работни скорости до 10 км/ч според условията.

  • Доказалите се двойни дискове отварят браздата. Интегрираният ралник оформя браздата и гарантира прецизно полагане на семето.

  • Улавящо колело, което се регулира във височина, позволява прецизно полагане на семето в почвата.

  • След улавящото колело познатото притъпкващо колело затваря браздата и води сеещата секция в дълбочина.

С джоб за пшеница

Ралник

Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена,
неподходящи за резделяне

Характеристика

За да се гарантира безаварийна работа и точно механично деление са необходими калибрирани семена.

С помощта на специална HORSCH кутия с прегради и отвори, може да се направи проверка на семената и да се установи, дали са подходящи за системата.

Принципно семената трябва да се намират във втората или третата преграда на кутията. Ако има семена в първата или последната преграда, то тези семена не са подходящи за точна сеитба (в този случай може да се използва Bypass системата).

Конструкцията на централния дозатор и пневматичната система са идентични с тази на конвенционалната сеялка. Разделянето на семената се извършва посредством Funck дозатор, позициониран върху сеещата секция, с до 100 семена/сек. Делението става механично с помощта на джобове, намиращи се на дозиращия диск, които се сменят според засяваната културата.

Желаната сеитбена норма в семена/кв.м и теглото на 1 000 бр. се задават в терминала. Калибрирането се извършва съгласно добре познатата система.

Всеки дозиращ диск се задвижва от отделен електромотор (1 000 – 2 000 об./мин), следи се от софтуера и автоматично се регулира според работната скорост.

Според желаната норма може да се монтират без инструмент 1, 2 или 4 джоба в дозиращия диск.

Предлагат се различни джобове за пшеница, ръж, ечемик, рапица и грах.

Семената се отвеждат през тръбата към браздата.

Използване на системата е смислено до една сеитбена норма от 250 семена/кв.м. Над тази норма ефектът от разделянето е минимален.

При висока сеитбена норма, неподходящи семена или при сеитба на междинни култури се сее конвенционално с помощта на Bypass система, която е част от оборудването.

Свържи се с нас