Horsch

Сеялки Pronto DC

Универсална техника за сеитба при всякакви условия

Информация за машината

 • Универсална

  - Перфектна сеитба след различни обработки - мулчова сеитба, след оран или след интензивно размесващи работни процеси.
  - Перфектна за различен вид сеитба. Наред с класическите култури като рапица, пшеница, ечемик може безпроблемно да се сееят и тревни смески/междинни култури.

 • Голяма производителност

  -    Голяма работна скорост до 20 км/ч
  -    Големи бункери за повече площи:
        -    Pronto 3, 4 твърда рама и 4 DC: 2 800 литра единичен бункер
        -    Pronto 6 DC: 3 500 литра единичен бункер
        -    Pronto 7 DC до 9 DC: 4 000 литра единичен бункер
        -    При използване на тор обемът се покачва от 3 800 до 5 000 литра.

 • Надеждна – малко износване

  Всички лагери на дисковата брана на Pronto DC са без обслужване.Този принцип бе начертан преди години от HORSCH и предлага освен краткото време за ежедневно обслужване, така и сигурна експлоатация и при най-тежки условия.

Равномерно посяване като основа за максимални добиви

Нова PowerDisc сееща секция с паралелограмно окачване
Сигурно и прецизно полагане на семената и при най-тежки почви

Ново поколение двойно дискова сееща секция TurboDisc
Точно полагане на семената при различни условия и почви и при високи скорости (до 20 км/ч)

Уплътняващ валяк с оптимизиран AS профил
Ефективно уплътняване пред всеки изсяващ диск

DiscSystem
Ефикасна подготовка на леглото за семето при всякакви условия

PPF ботуш за торовнасяне
Прецизно разпределение на тор между редовете със семена

Система RowControl
Прецизен секционен контрол

Характеристика

DiscSystem разрохква, подравнява и оставя фина структура на почвата.

Уплътняващият валяк се грижи за равномерното уплътняване и за еднаквите условия за сеене пред всеки изсяващ диск. Голям брой гуми с голям диаметър, монтирани върху неподвижен вал, осигуряват високата степен на уплътняване.

Изсяващите работни органи TurboDisc могат да следват точно повърхността на почвата поради високата им способност за копиране на терена (до 15 см). По такъв начин всички посевни семена биват положени равномерно и точно на настроената дълбочина. TurboDisc разполага и с чистач между дисковете, който поддържа пространството между дисковете чисто и с това се предотвратява задръстването дори и при лепкави и влажни почви.

Четири гумени амортисьора на всеки изсяващ диск предават натиск на изсяващия орган до 120 кг и осигуряват спокойното му водене при високи скорости.

Едно притъпкващо колело в края на всеки изсяващ орган го води точно в дълбочина и се грижи за оптималното полагане на посевния материал в почвата.

Системата RowControl извършва прецизен секционен контрол. Въздухът, който циркулира чрез системата се отвежда чрез байпас, като по този начин не се променя сеитбената норма. С това се избягват презастъпване и празни участъци по време на сеитба. Пестят се семена, тор и микрогранулат.

Назъбени дискове
Добро навлизане и върху твърди почви

Разположение на дисковете по двойки
Повишена проходимост за повече сигурност при работа

Подвижни странични ограничители
Избягване на образуването на бразди в граничната зона

Преден валяк

Нагледна настройка на дълбочината
Хидравлично регулируема по време на движение

Лагер в маслена баня без поддръжка
Дълъг срок на използване с малко износване

Регулиране дълбочината на отделни дискове от дисковите секции с цел разрохкване зад гумите на трактора (опционално)

Сеялка Pronto DC отстрани – валяк и сеещи секции

Фиксатори и чистачи
Сигурно полагане на семената при влажни условия

Ефективна амортизация на дисковете за изсяване
Промяната на сеитбената дълбочина става лесно чрез алуминиевите клипси в/у хидр. цилиндри

Безстепенно регулиране натиска върху изсяващата секция
Ръчното регулиране увеличава първоначалното напрежението върху гумените елементи

Двудисков изсяващ орган
Прав диск с вътрешно разположен лагер, без поддръжка

Вибропоглъщащо окачване
Оптимално приспособяване към почвата и защита от камъни

Компактен дозиращ агрегат
Прецизно дозиране с електрическо задвижване

Дозатор на микрогранули Pronto 3 – 6 DC (единичен бункер)

Микрогранулатна уредба двоен бункер за G&F системи с два шнекови дозатора

Механизъм за едновременно внасяне на тор в един поток

Торовнасеща секция PPF
Без обслужване с голям натиск

Променлива настройка на дълбочината
Полагане на тора между два реда със семена съосно спрямо гумата на валяка

Голям двоен бункер
До 5 000 л обем, разделение 40:60

Контактен тор в комбинация с HORSCH SingularSystem (Pronto 6 DC)

Полагане на тор и семена чрез два разделени отвора – съчетава предимствата на сеитба и контактно торене при рапица и пшеница

Два дозиращи уреда с еднаква конструкция

Точно дозиране на посевния материал и тора

Конструкцията на сеещата секция и основните й характеристики, като натиск от 120 кг, са идентични с утвърдената TurboDisc сееща секция

С помощта на специална HORSCH кутия с прегради с отвори, може да се направи проверка на семената и да се установи дали са подходящи за системата.

Разделянето на семената се извършва посредством Funck дозатор, позициониран върху сеещата секция (до 100 семена/сек.).

Bypass система за сеитбена норма над 250 семена/кв.м или семена, неподходящи за резделяне.

SectionControl - автоматично
превключване на отделни секции

- Пестят се семена и тор, тъй като препокриванията са сведени до минимум
- Еднакво качество по цялата площ
- Повишаване на производителността при различни условия (нощ и ден, мъгла)

TaskController - прехвърляне на данни от персоналния компютър към терминала и обратно

-    Автоматично документиране
-    Лесна обработка на данните за всяко поле
-    Лесна отчетност при ползване на услуги

VariableRate - внасянето на променливо количество от семена и тор

- Пестене на семена и тор, внасят се само толкова, колкото е нужно
- Различните внесени количества автоматично се документират
- Всеки отделен блок може да бъде засят или наторен с оптимална норма

MultiControl

- При сеитба с SectionControl - независимо едно от друго включване и изключване подаването на тор и семена
- При сеитба с VariableRate количеството тор и семена може да варира поотделно

HorschConnect
С HorschConnect клиентите на HORSCH могат да правят справки за данните на своите машини в HorschConnectTelematics в продължение на две години. Предпоставка е активирането чрез portal.horsch.com. Визуализирането на данните на машината и документация се извършва на telematics.horsch.com.

Калибриране и тест със смартфон чрез приложението HORSCH MobileControl

При изключването на отделните редове механизмът за връщане на семената с интегрирано изравняване на налягането се грижи за оптимално напречно разпределение до последния ред

Ясно изображение с новата концепция за обслужване

Спестяване на семаната с прецизно изключване на отделните редове в крайния ред

Произволни конфигурации на превключването на релсовата сеитба

Позволява производлни разстояние между редовете, като например двойно или тройно разстояние

HORSCH Pronto DC 3 DC Classic 4 DC Classic 4 DC твърда рама Classic 6 DC Classic 3 DC 4 DC версия с твърда рама Pronto 4 DC Pronto 6 DC 7 DC 8 DC 9 DC
Работна ширина (м) 3,00 4,00 4,00 6,00 3,00 4,00 4,00 6,00 7,50 8,00 9,00
Транспортна ширина (м) 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,99 2,99 2,99
Транспортна височина (м) 2,95 2,95 2,95 3,60 2,99 2,99 2,99 2,99 3,60 3,70 3,97
Дължина (м) 6,40 6,90 6,80 8,20 6,50 6,90 6,90 8,22 8,30 8,25 8,50
Натоварване на осите (кг)* 2 700 – 3 500 4 100 – 5 350 3 900 - 5 150 5 700 – 7 900 2 700 - 4 500 3 900 - 6 000 4 100 - 6 000 5 700 - 8 900 7 500 – 9 400 7 800 – 10 150 9 200 – 11 200
Натоварване на теглича (кг)* 550 – 1 200 700 – 1 450 700 – 1 450 700 – 1 600 550 - 1 200 700 - 1 450 700 - 1 450 700 - 1 600 750 – 1 700 750 – 1 800 750 – 1 800
Вместимост на бункера (л) 2 800 2 800 2 800 3 500 2 800 2 800 2 800 4 000 4 000 4 000 4 000
Капацитет на двойния бункер (л) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 3 800 (40:60) 5 000 (40:60) 4 000 (40 : 60) 4 000 (40 : 60) 4 000 (40 : 60) 5 000 (40 : 60) - 5 000 (40:60) 5 000 (40:60)
Вместимост на бункера на микрогранулатното устройство (л) 100 100 100 250 - - -
Вместимост на двоен бункер MiniDrill (л) 400 400 400 400
Отвор за зареждане на единичен бункер (м) 1,00x2,40 1,00x2,40 1,00x2,40 1,00x2,40 0,80 x 2,25 0,80 x 2,25 0,80 x 2,25 0,75 x 2,65 - - -
Отвор за зареждане на двоен бункер (м) всеки 0,66x0,90 всеки 0,66x0,90 всеки 0,66x0,90 0,66x2,45 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45 0,66 x 2,45 - 0,66x2,45 0,66x2,45
Размери на отвор за зареждане (м) - - - - 1,00x2,40 1,00x2,40 1,00x2,40
Височина на пълнене (м) 2,49 2,49 2,49 2,88 2,48 2,48 2,48 2,65 3,10 3,10 3,10
Височина на пълнене двоен бункер (м) 2,90 2,90 2,90 2,95 2,90 2,90 2,90 2,90
Брой на PPF-изсяващите ботуши 10 14 14 20 10 14 14 20
Натиск на изсяващите органи на PPF-ботушите (кг) до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200 до макс. 200
Брой на изсяващите дискове 20 28 28 40 20 28 28 40 52 52 60
Натиск на изсяващите дискове (кг) 5-120 5-120 5-120
Натиск върху изс. ботуши TurboDisc (кг) 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120 5-120
Натиск върху изс. ботуши PowerDisc (кг) 5 – 150 5 – 150 5 – 150 5 – 150
Сеещи секции/Притъпкващи колела ᴓ (см) 34/32 34/32 34/32
Изсяващи ботуши/Прит. кол. TurboDisc (кг) секция / притъпкващи колела Ø TurboDisc (см) 34/32 34/32 34/32 34/32 34/32 34/32 34/32 34/32
Междуредие (см) 15 14,3 14,3 15 15 14,3 14,3 15 14,4 15,4 15
Изсяващи ботуши / притъпкващи колела Ø PowerDisc (см) 38 / 34 38 / 34 38 / 34 38 / 34
Размер гуми на гумен почвоуплъттнител 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-16 AS 7.50-18 AS 7.50-16 AS/78 7.50-16 AS/78 7.50-16 AS/78
Гумен почвоуплътнител ᴓ (см) 78 78 78 78 78 78 78 85
Работна скорост (км/ч) 10-20 10-20 10-20 10-20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10-20 10-20 10-20
Необходима мощност (KW/к.с.) 80-110/110-150 95-130/130-180 95-130/130-180 120-185/160-250 80-110 / 110-150 95-130 / 130-180 95-130 / 130-180 120-185 / 160-250 145-205/200-280 155-215/210-290 175-240/240-330
Двустранно действащи уреди за управление 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съответно по +1 за пълнячен шнек, регулиране натиск сееща секция, Crossbar) 3 (съотв. +1 за пълнячен шнек, преден валяк) 3 (съотв. +1 за пълнячен шнек, преден валяк) 3 (съотв. +1 за пълнячен шнек, преден валяк)
Безнапорен обратен ход (макс. 5 бара) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество масло за хидр. вентилатор (л/мин) 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 20-25 Единичен бункер/ 35-45 Двоен бункер 35-45 35-45 35-45
Прикачване на уред Съедин. прът за окачв. на долни рамене Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. II/III-III-III-III/IV Кат. III-III/IV Кат. III-III/IV Кат.III-III/IV
Прикачване на уред към теглич - - - Болт ᴓ 40-50 мм - - - Болт ᴓ 40-50 мм Болт ᴓ 40-50 мм Болт ᴓ 40-50 мм Болт ᴓ 40-50 мм
Прикачване на уред Сферична глава - - - К 80 - - - К 80 К 80 К 80 К 80
*Тегло на машината незаредена при минимално/максимално оборудване

Свържи се с нас