Horsch

MiniDrill

Ефективната алтернатива за сеитба на междинни култури

Информация за машината

  • MiniDrill

  • MiniDrill е конструирана с идеята да бъде монтирана към почвообработващ уред и така да стане прецизна сеялка.

  • Тя има 400-литров напорен бункер и може да постигне равномерна сеитба до 160 кг/ха. Напорният бункер не позволява разделянето на специалните семенни смески, които стават все по-актуални.

  • Изпитаният дозиращ механизъм на Pronto с подходящата дозираща ролка транспортират семената директно към разпределителната кула, от където през маркучите стигат до монтирана пред валяка планка и се издухват в почвата. Валяците оптимално подготвят семенното легло, което гарантира безпроблемно покълване.

  • При работна ширина от 3 м за оптимално напречно разпределение на семената се предлагат 6 на равни разстояния разположени изхода и 12 от 4 м работна ширина нагоре. За специални нужди се предлага MiniDrill Solo с централна отвеждаща тръба, по този начин MiniDrill се свързва директно с разпределителната кула. Хидравличният вентилатор на сеялката е с капацитет от 20 до 25 л/мин и може да бъде задвижван от всякакъв трактор.

  • Управлението се извършва чрез познатото HORSCH меню за сееща техника. За целта може да се използва всякакъв ISOBUS-терминал. Нормата на сеитба се регулира автоматично спрямо скоростта. Сигналът за скоростта се получава чрез 7-пинова букса или опционално от радарен датчик.

  • Сеялката може да се прикачи към:

    Terrano FX, Terrano GX, Joker CT, Joker RT, Cruiser XL, Cruiser SL, Tiger

Характеристика

400 литра обем

Хидрaвличен вентилатор с 20 л/мин

Голям избор на дозиращи ролки

Напорен бункер

Клапа под дозатора

Според работната ширина до 12 извода се грижат за равномерно надлъжно разпределение на семената

Дефлектор за оптимално разпръскване на семената пред валяка

HORSCH MiniDrill*
Общо тегло MiniDrill (кг) 150
Обем на бункера (л) 400
Диаметър на отвора за зареждане (мм) 380
Височина за зареждане соло (м) 1,05
Едностранно действ. изводи 1
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара) 1
Количество хидравлично масло вентилатор (л/мин) 20 – 25
*Технически данни без кит за монтаж

Свържи се с нас