Новини

Нова браншова асоциация за агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ

Общо 36 български компании – производители и вносители на земеделска техника и технологии у нас се обединиха в нова браншова асоциация "Асоциация на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България - АГРОТЕХ". Тя е регистрирана на 19.10.2021 и бе представена официално на 15.12.2021 г.

Асоциацията ще се управлява от Управителен съвет /УС/, който се състои от четирима членове, избрани от Общо събрание - председател на УС (Николай Митев, управител на ИНОВЕКС Груп) и трима членове с мандат от две години, в лицето на Любомир Занев, който е Зам.-председател на АГРОТРЕХ и управител на АГРОМАШИНА Груп ООД; Калоян Куманов, член в УС и Изп. директор на НИК Смарт Машийнс АД; Мехмед Юмеров, член на УС и управител на АГРОТРОН 2007 ЕООД.

АГРОТЕХ е асоциация без търговска дейност и комерсиални цели, която ще договаря равни общи условия за всички членове. Част от заложените й цели са свързани със създаване на съвременни условия и развитие за производство и продажба на агротехника и технологии в България. Асоциацията ще бъде основа за обединение на всички производители и вносители на агротехника и технологии в България. Тя ще обедини усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция на пазара на агротехника и технологии в страната, посочиха учредителите. Ще съдейства за развитието на контактите между производители, вносители и клиенти на агросектора в България чрез организиране и участие на общи за членовете си изложения, кампании и инициативи. Ще разработва и предлага на държавни органи становища, нормативни предложения и промени в нормативната уредба в интерес на развитието на пазара на агротехника и технологии в страната.

Съвместно с Пловдивски панаир АД, Асоциация АГРОТЕХ създава нов облик на добре познатото изложение АГРА.  Тази година то ще се проведе от 9 до 13 март 2022 г. в Пловдив, Пловдивски панаир. Като съорганизатор на АГРА, Асоциация АГРОТЕХ работи за едно професионално и отворено за всички търговци и продукти изложение. Възможност да представи продуктите си ще има всеки, без ограничения.